Go for Top Performance

Samen verder

Geschillen en conflicten

In relaties kunnen geschillen of conflicten ontstaan: op het werk, tussen buren, tussen overheid en burger, in maatschappen, tussen leverancier en afnemer, enz.

Wie een geschil of conflict heeft, wil daar ook zo snel mogelijk weer vanaf. Beter een normale verhouding tussen partijen dan juridische procedures. Die eindigen immers vaak pas voor de rechter en kosten daardoor veel geld, energie en tijd. Worden partijen daar beter van?

Een juridische procedure leidt meestal tot een win-verlies resultaat, of ook wel een verlies-verlies situatie.

 

Mediation

Je kunt ook op een andere manier uit het conflict komen: via mediation. Hierbij willen partijen gezamenlijk komen tot een oplossing. De mediator treedt daarbij op als neutrale bemiddelaar.

Meestal kent een conflict een oplossing die voor de betrokken partijen aanvaardbaar is. Doordat het conflict in de weg zit zien zij echter die oplossing niet. Hulp van de mediator kan ervoor zorgen dat de communicatie weer op gang komt en dat partijen een eigen, creatieve oplossing vinden, tot tevredenheid van betrokken partijen. Steeds meer geschillen, zowel in persoonlijke als zakelijke kwesties, worden door mediation opgelost. Belangrijk daarbij is dat partijen de baas blijven over de gevonden oplossing en dat daardoor de relatie niet onnodig wordt belast.

 

Wie kiest voor mediation kiest voor

 • vrijwilligheid
 • snelheid
 • kostenbeheersing
 • vertrouwelijkheid en beslotenheid
 • deskundige begeleiding
 • actieve betrokkenheid van partijen
 • een informele procedure
 • ruimte voor creatieve oplossingen
 • een gezamenlijke oplossing

 

Voorwaarden mediation

Wie kiest voor mediation gaat voor een win-win uitkomst!

Om daar te komen gelden enkele voorwaarden:

 • partijen moeten de wil hebben om samen uit het conflict te komen;
 • de deelnemers aan de besprekingen moeten bevoegd zijn een oplossingsovereenkomst aan te gaan.

 

Kosten mediation

De kosten van een mediation worden bepaald door:

 • het honorarium van de mediator en eventuele hulpkrachten;
 • de door de mediator en eventuele hulpkrachten gemaakte kosten;

Het honorarium van de mediator wordt berekend op basis van een uurtarief en is onafhankelijk van het  bereiken van een oplossing.

In veel gevallen worden de kosten van de mediation in gelijke delen door partijen gedragen. Andere mogelijkheden van verdelen van kosten zijn ook mogelijk. De verdeling van kosten wordt voorafgaand aan de mediation vastgelegd. Eigen kosten van partijen komen voor eigen rekening. Het staat partijen vrij om andere afspraken te maken over de kostenverdeling.

 

Een vorm van bemiddeling

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Bij deze vorm is de bemiddelaar, de mediator, volledig onafhankelijk. Er bestaan ook andere methoden van conflictbemiddeling. Daarbij zal de bemiddelaar een andere rol hanteren. De bemiddelaar zal dan zelf meer inbreng kunnen hebben in de weg naar de oplossing.

 

Neem contact op voor informatie over de mogelijkheden van conflictbemiddeling en mediation.

Conflictbemiddeling

& Mediation

Image courtesy of alexisdc at FreeDigitalPhotos.net

Loopbaanoriƫntatie

Coaching